KONTAKT

Telefon: 22 874 93 93
 
Lokalny Koordynator Merytoryczny
Przemysław Baszkiewicz
 
Osoby zatrudnione w projekcie:
Łukasz Kałuża
Tomasz Klicki
Marcin Semeniuk
Piotr Skiba
Jarosław Skomiał
Jarosław Skrzeczkowski