Usługi Naukowej Interaktywnej Telewizji HD

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER, zapewnią możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. Realizacja tego celu wymaga opracowania i uruchomienia zintegrowanej platformy usługowej, w której skład wejdą narzędzia produkcji i zarządzania oraz emisji i składowania treści, rozproszony system dystrybucji i udostępniania treści HD w trybie "na żywo" / "na żądanie" oraz środowisko udostępniania usługi w trybie "Application on Demand".
 

Zrealizowane nagrania

The New Technologies and New Challenges for Informatics

Lecture by Professor Keith G. Jeffery
The New Technologies and New Challenges for Informatics
Professor Keith G. Jeffery
Science and Technology Facilities Council
Rutherford Appleton Laboratory
Warszawa, 24 II 2011

Międzynarodowy Rok Chemii 100-lecie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie

Międzynarodowy Rok Chemii
100-lecie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie 1/4

Rozpoczęcie uroczystości. Otwarcie wystawy rocznicowej i plakatowej sesji naukowej. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej Marii Skłodowskiej-Curie. Okolicznościowe przemówienia.
Warszawa, 8 III 2011
Międzynarodowy Rok Chemii
100-lecie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie 2/4

Maria Skłodowska-Curie: znaczenie Jej odkryć dla medycyny
Prof. Dr hab. Marek Krawczyk
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawa, 8 III 2011
Międzynarodowy Rok Chemii
100-lecie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie 3/4

Energia Jądrowa: jej stan obecny i perspektywy rozwoju
Prof. Dr Marek Rubel
Royal Institute of Technology, Alfven Laboratory, Sweden
Warszawa, 8 III 2011
Międzynarodowy Rok Chemii
100-lecie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie 4/4

Wpływ odkryć Marii Skłodowskiej-Curie na rozwój chemii
Prof. Dr hab. Andrzej Czerwiński
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 8 III 2011

Co się stało w Fukushimie?

CO SIĘ STAŁO W FUKUSHIMIE? 1/3
Reaktory Wodne Wrzące (BWR)
K. Różycki, K. Samul
Instytut Problemów Jądrowych
Warszawa, 21 III 2011
CO SIĘ STAŁO W FUKUSHIMIE? 2/3
Co się stało w elektrowni Fukushima I
Tomasz Jackowski
Instytut Problemów Jądrowych
Warszawa, 21 III 2011
CO SIĘ STAŁO W FUKUSHIMIE? 3/3
Pytania słuchaczy
Warszawa, 21 III 2011

Kolokwium Naukowe ICM

2011

Kolokwium Naukowe ICM:
prof. dr hab. Jan Komorowski

Of feature selection and rough set models
prof. dr hab. Jan Komorowski
Warszawa, 2 XII 2011
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Dominik Batorski

Społeczne uwarunkowania obiegu informacji w sieci
dr Dominik Batorski
Warszawa, 25 XI 2011
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Krzysztof Ginalski

Przewidywanie struktury i funkcji białek
dr Krzysztof Ginalski
Warszawa, 21 X 2011
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Anna Trykozko

Efekty wieloskalowe w modelach ośrodków porowatych
dr Anna Trykozko
Warszawa, 27 V 2011
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Paweł Grochowski

Oddziaływania makrocząsteczek z jonami. Modyfikacje modelu Poissona-Boltzmanna oraz model
dr Paweł Grochowski
Warszawa, 20 V 2011
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Maciej Długosz

Modelowanie dyfuzji metodami dynamiki brownowskiej. Od izolowanych biomolekuł po zatłoczone systemy molekularne
dr Maciej Długosz
Warszawa, 8 IV 2011
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Witold Rudnicki

Superkomputery, CUDA i wróżby. Architektury hybrydowe w obliczeniach naukowych oraz konstrukcja i selekcja zmiennych w uczeniu maszynowym
dr Witold Rudnicki
Warszawa, 18 III 2011
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Łukasz Bolikowski

Analiza treści w dużych kolekcjach dokumentów
dr Łukasz Bolikowski
Warszawa, 25 II 2011
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Jeremi Mizerski

Modelowanie matematyczne w medycynie inspirowane praktyką lekarską
dr Jeremi Mizerski
Warszawa, 4 II 2011
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Łukasz Rajchel

Modelowanie oddziaływań niekowalencyjnych w układach o znaczeniu biologicznym metodami DFT
dr Łukasz Rajchel
Warszawa, 14 I 2011

2010

Kolokwium Naukowe ICM:
dr Dariusz Plewczyński

Biologia Systemów: od wielkoskalowej analizy danych bioinformatycznych do modelowania biologicznych układów złożonych
dr Dariusz Plewczyński
Warszawa, 3 XII 2010
Kolokwium Naukowe ICM:
dr Zuzanna Szymańska

Wieloskalowe modelowanie matematyczne procesów fizjologicznych w układach biomedycznych
dr Zuzanna Szymańska
Warszawa, 5 XI 2010
Kolokwium Naukowe ICM:
dr hab. Joanna Trylska

Maszyna translacyjna w komórce
dr hab. Joanna Trylska
Warszawa, 22 X 2010
Kolokwium Naukowe ICM:
dr hab. Wojciech Grochala

Od spektroskopii oscylacyjnej po chemię gazów szlachetnych i wodoru, czyli krótka historia pewnego oczarowania chemią
dr hab. Wojciech Grochala
Warszawa, 15 X 2010